POLITIKA PROTI SUŽENJSTVU IN TRGOVINI Z LJUDMI 

Ta politika podpira našo zavezanost k omejevanju tveganj sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi, ki se lahko pojavijo v okviru poslovanja naše skupine ali pa se infiltrirajo v naše dobavne verige ali kateri koli drug poslovni odnos. Na ravni skupine je ESSILOR podpisnik desetih načel pobude Globalnega dogovora ZN na področju temeljnih vrednot, ki se nanašajo na človekove pravice, delo, okolje in boj proti korupciji.

ESSILOR to vprašanje jemlje zelo resno. Preberite naša pravila.