POLITIKA ZAŠČITE OSEBNIH PODATKOV

S pričujočim zapisom vas obveščamo, katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kaj počnemo z njimi. Vaši osebni podatki pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na vas, zlasti vaše ime inkontaktni podatki.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo uporabo vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na nas preko sledečih kontaktov:

- Essilor d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor
- elektronski naslov: office@essilor.si

Zagotavljanje vaših osebnih podatkov je potrebno za omogočanje dostopa do spletne strani in njene uporabe. Zahvaljujemo se vam, ker ste nam posredovali popolne in natančne informacije ter nam sporočili, ali je vaše podatke potrebno posodobiti.

Vaše osebne podatke uporabljamo le v obsegu, ki ga dovoljujejo zakoni in drugi predpisi. Včasih bomo uporabili vaše osebne podatke, ker od nas to zahteva zakon ali predpis. Vsekakor ne sprejemamo nikakršnih avtomatiziranih odločitev na podlagi samodejne obdelave, ki bi lahko povzročile pravne učinke, ki se nanašajo na vas ali vplivajo na vas.

Vaše osebne podatke uporabljamo samo za dostop do spletne strani in njeno uporabo.

Vaši osobni podaci prikupljaju se i obrađuju za našu isključivu osobnu upotrebu. Vaše osobne podatke proslijedit ćemo našim internim službama i osoblju samo na temelju potrebnog poznavanja istih. Obavještavamo vas da vaše osobne podatke ne prosljeđujemo tvrtkama, organizacijama, javnim tijelima ili pojedincima izvan Essilor optika d.o.o.

V skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov imate pravico do:

- dostopa, popravljanja in/ali brisanja vaših osebnih podatkov;
- omejitve ali ugovora glede njihove obdelave;
- sporočila, da ne želite prejemati trženjskih informacij;
- v kolikor naša obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, lahko umaknete svojo
privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost naše obdelave na podlagi vaše privolitve pred umikom.